Pre samosprávu

Komplexný Informačný systém URBIS

Ako autorizovaný partner spoločnosti MADE s.r.o. Banská Bystrica dodávame, ale ja inštalujeme a poskytujeme podporu informačného systému pre obce a mestá - URBIS

URBIS – je modulárny sieťový informačný systém typu klient – server určený obciam a mestám na sledovanie základných evidencií. Pracuje v prostredí Windows a je vyvíjaný v plnom súlade so slovenskou legislatívou. Vyznačuje sa  jednoduchou inštaláciou a údržbou, vysokou spoľahlivosťou, ľahkou ovládateľnosťou a jeho nasadenie vedie k výraznému zvýšeniu produktivity práce, o čom sa už presvedčili jeho mnohí používatelia.

 Informácie o informačnom systéme URBIS

Webové prezentácie

Vytvárame webové prezentácie pre obce a mestá od návrhu obsahu, implementácie systému až po je obsahové aktualizácie. 

Niektoré naše realizované projekty:
www.sobrance.sk, www.pavlovce.sk, www.poruba.eu, www.podhorod.sk, www.inovce.sk, www.remetskehamre.sk