Pre firmy

Sme prevádzkovateľom Registračnej autority Certfikačnej autority Disig, ktorá poskytuje služby certifikačnej autority (registračné číslo  NBÚ CA-409/2006.) a akreditovenej certifikačnej autority (registračné číslo  NBÚ ACA-307/2007).
U nás môžete požiadať o:
- vydanie certifikátu pre elektronický podpis,
- vydanie kvalifikovaného certifikátu s platnosťou 1 až 3 roky,
- dodanie bezpečného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu,
- dodanie aplikácie QSign určenej pre tvorbu a overenie zaručeného elektronického podpisu.

Aktuálne ceny produktov a služieb. / Cenník obsahuje všetky produkty CA Disig aj tie, o ktoré v našej RA nemôžete požiadať /

Zabezpečujeme komplexnú dodávku vrátane návrhu potrebného hardvéru a inštalácie produktu spoločnosti MK-soft, s.r.o. Prešov - Ekonomická agenda SQL.
Je určený na vedenie ekonomickej, mzdovej, obchodnej a skladovej evidencie firmy.   Program je modulárny. Obsahuje niekoľko voliteľných základných modulov, ktoré sa dajú ľubovoľne kombinovať. Program obsahuje štyri základné moduly: jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdy a sklad a jeden prídavný: CRM. Sklad je možné rozširovať o ponúkané doplnkové moduly.
Programové vybavenie plne podporuje hotovostný predaj fiskálnymi tlačiarňami PegasFM, FT4000, EFox, Elcom-500 FP ako aj fiskálne pokladnice Euro (všetky s certifikátmi podľa 289/2008 Z.z.) Datecs, Pegas, QUORION.

Podrobnosti, aktuálne ceny a aktuálne verzie programového vybavenie získate na adrese: www.mksoft.sk

Dodávame, inštalujeme a ako autorizované servisné stredisko aj zabezpečujeme záručný a pozáručný servis registračných pokladníc certifikovaných podľa 289/2008 Z.z týchto výrobcov:

ELCOM s.r.o. Prešov - EURO, EFox
BOWA s.r.o. Bratislava - Bixolon
VAROS TRADE s.r.o. Banská Bystrica - FT4000